loading

دیجی معمار | استاد داراب دیبا

داراب دیبا متولد سال۱۳۲۰ تهران است. او دانش آموخته رشته معمارى از دانشگاه ژنو و آکادمى سلطنتى هنرهاى زیباى بلژیک است.

استاد داراب دیبا


Sorry .. image is not available!


داراب دیبا متولد سال۱۳۲۰ تهران است. او دانش آموخته رشته معمارى از دانشگاه ژنو و آکادمى سلطنتى هنرهاى زیباى بلژیک است.

استاد دانشکده هنرهاى زیبا دانشگاه تهران، استاد مدعو دانشکده هنرهاى زیبا پاریس و دانشگاه ام.آى.تى هاروارد، مسئول بخش دکتراى معمارى دانشگاه تهران، تدریس تئورى معمارى معاصر جهان و ارزیابى و معرفى معمارى معاصر کشورهاى اسلامى در قالب نقدهاى تطبیقى در دانشگاه‌هاى ایران و خارج از کشور، مشاور وزارتخانه‌هاى فرهنگ، مسکن و شهرسازى و امور خارجه، حضور در هیئت‌هاى داورى طرح‌هاى مختلف ملى و بین‌المللى، عضو هیأت داوران اصلى جایزه معمارى آقاخان (ژنو ۲۰۰۱)، طراحى و اجراى آثارى چون سفارت ایران در برلین، که این یکى به خاطر پیوند میراث فرهنگى با معمارى معاصر در کتاب دانشگاه برلین به عنوان اثر برگزیده انتخاب شده است، از جمله فعالیت‌های این هنرمند معمار محسوب می‌شوند.

همچنین دریافت جایزه وزارت مسکن و شهرسازى و ریاست جمهورى در معمارى به خاطر طراحى و مدیریت در پروژه مسکن ارزان قیمت براى کارکنان دانشگاه‌هاى علوم پزشکى تهران، هدایت کارگاه‌هاى طراحى و فعال در کنفرانس‌ها و سمینارهاى داخلى وبین‌المللى، عضو رابط هیأت تحریریه چندین مجله بین‌المللى معمارى و سردبیری مجله معمارى و شهرسازى، نگارش کتاب‌هایى چون معمارى معاصر ایران (ژنو ۲۰۰۴)، خانه‌هاى سنتى اصفهان (پاریس ۲۰۰۱)، معمارى مساجد معاصر کشورهاى اسلامى (لندن ۱۹۹۵) و اصول طراحى معمارى (تهران ۱۳۶۹) از دیگر مواردی هستند که در کارنامه دیبا ثبت شده اند.

این معمار، طراح و نقاش از سال ۱۳۴۸ کارشناس وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت مسکن و شهرسازی و برگزارکننده نمایشگاه‌های انفرادی و جمعی در ایران و خارج از کشور، در زمینه‌های نقاشی، عکاسی و معماری نیز بوده است.

فعالیت‌ها

داراب دیبا در سمت‌های زیر فعالیت داشته‌است:

         استاد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

         استاد مدعو دانشکده هنرهای زیبا پاریس

         استاد مدعو دانشگاه‌ام. آی. تی

         استاد مدعو دانشگاه هاروارد

         مسئول بخش دکترای معماری دانشگاه تهران

         مشاور وزارتخانه‌های فرهنگ، مسکن و شهرسازی و امور خارجه

         حضور در هیئت‌های داوری طرح‌های مختلف ملی و بین‌المللی معماری و طراحی

         عضو هیأت داوران اصلی جایزه معماری آقاخان (ژنو ۲۰۰۱)

جایزه‌ها

دریافت جایزه وزارت مسکن و شهرسازی و ریاست جمهوری در معماری به خاطر طراحی و مدیریت در پروژه مسکن ارزان قیمت برای کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران

هدایت کارگاه‌های طراحی و فعال در کنفرانس‌ها و سمینارهای داخلی وبین‌المللی، عضو رابط هیأت تحریریه چندین مجله بین‌المللی معماری و سردبیری مجله معماری و شهرسازی

 

آثار

از مهم‌ترین طرح‌های وی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

سفارت ایران در برلین، که این یکی به خاطر پیوند میراث فرهنگی با معماری معاصر در کتاب دانشگاه برلین به عنوان اثر برگزیده انتخاب شده است، از جمله فعالیت‌های این هنرمند معمار محسوب می‌شوند.

 

کتاب‌ها

         معماری معاصر ایران (ژنو ۲۰۰۴)

         خانه‌های سنتی اصفهان (پاریس ۲۰۰۱)

         معماری مساجد معاصر کشورهای اسلامی (لندن ۱۹۹۵)

         اصول طراحی معماری (تهران ۱۳۶۹)

اطلاعاتی برای نمایش یافت نشد!
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
کلیه حقوق وب سایت برای دیجی معمار محفوظ میباشد